Temari 3 Cos Administratiu PDF

El libro Temari 3 Cos Administratiu en formato PDF. El libro Temari 3 Cos Administratiu en formato MOBI. El libro Temari 3 Cos Administratiu en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Vv.aa.. Disfruta leyendo con el sitio web iguanabus.es.
Iguanabus.es Temari 3 Cos Administratiu Image
"Surt al carrer el tercer volum del Temari per a les proves selectives d’accés al Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d’obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració.Aquest llibre desenvolupa el contingut dels temes 23 a 35 del programa oficial, publicat per ResolucióPDA33132019, de 29 de novembre (DOGC de 5122019). Es complementa amb el Temari 1, el Temari 2, un llibre de Qüestionaris i un altre de Supòsits Pràctics i Competències Professionals.En definitiva, amb aquests cinc volums actualitzats, oferim l'opositor l'eina més eficaç per accedir al Cos Administratiu de la Generalitat."
ISBN 9788413274362
TAMAÑO DEL ARCHIVO 8,13 MB
FECHA 2020
AUTOR(A) Vv.aa.
Temari 3 Cos Superior I Cos De Gestio De La Generalitat De ...
Aquesta nova edició del Temari 2 per a la preparació de les proves selectives d'accés al Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya desenvolupa els temes relatius als tres últims blocs del temari aprovat per la Resolució GAP12342008 (DOGC de 25042008): Gestió de recursos humans, Gestió economicofinancera i Organització del treball.
Cos administratiu GenCat - Bloc 3 Tema 16
Colección Cos Administratiu Generalitat de Catalunya]. Nuestros temarios teórico-prácticos se desarrollan los contenidos exigidos en los programas oficiales. Más información aquí.
LIBROS RELACIONADOS