Compte, Compte! PDF

El libro Compte, Compte! en formato PDF. El libro Compte, Compte! en formato MOBI. El libro Compte, Compte! en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Paco Capdevila. Disfruta leyendo con el sitio web iguanabus.es.
Iguanabus.es Compte, Compte! Image
Con este libro los mas pequeños podrán descubrir los peligros que hay en una casa cuando hay niños pequeños, de una forma amena y divertida, explicados por Nene, Nena y Guau.
ISBN 9788447407699
TAMAÑO DEL ARCHIVO 10,12 MB
FECHA 1993
AUTOR(A) Paco Capdevila
Conte, comte i compte | Fica-hi la llengua
Un compte és l'element bàsic i central en la comptabilitat i en els serveis de pagaments. El compte comptable és la representació valorada en unitats monetàries, de cada un dels elements que componen el patrimoni d'una empresa (béns, drets i obligacions) i del resultat de la mateixa (ingressos i despeses), permet el seguiment de l'evolució dels elements en el temps.
GDLC - compte
Avui vull parlar d'un trio de substantius que, com que es pronuncien bastant semblantment, solen causar confusions a l'hora d'escriure'ls. Aquests tres substantius són conte, comte i compte. Conte. Un conte és una narració breu: S'ha llegit tots els contes de la Rodoreda. Comte. Un comte és un home amb un títol nobiliari: Van a…
LIBROS RELACIONADOS