Administratius Institut Catala De La Salut (Ics) Temari 2 PDF

El libro Administratius Institut Catala De La Salut (Ics) Temari 2 en formato PDF. El libro Administratius Institut Catala De La Salut (Ics) Temari 2 en formato MOBI. El libro Administratius Institut Catala De La Salut (Ics) Temari 2 en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Vv.aa.. Disfruta leyendo con el sitio web iguanabus.es.
Iguanabus.es Administratius Institut Catala De La Salut (Ics) Temari 2 Image
Per a continuar amb la preparació de les proves selectives per ingressar al Cos Administratiu de l’ICS disposa d’aquest Temari 2, que respon a la necessitat de cobrir totes les matèries que inclou el programa oficial, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5369 de 29/04/09) i que desenvolupa els temes 19 a 20 d'aquest programa. Així doncs, aquest volum l’assistirà en la preparació d’aquestes proves d’una manera amena i dinàmica, ja que desenvolupa la segona meitat de l’esmentat programa o, el que és el mateix, les matèries dels 10 últims temes. Entre el seu contingut trobarà informació sobre els aspectes que cal conèixer per desenvolupar la tasca administrativa en aquest organisme i creiem que constitueix, juntament amb el primer temari teòric i el volum pràctic de qüestionaris, la millor eina per aconseguir aquesta fita.
ISBN 9788498188288
TAMAÑO DEL ARCHIVO 10,54 MB
FECHA none
AUTOR(A) Vv.aa.
Temari 2 Administratiu-va Institut Català de la Salut
Informació sobre la programació de visites. Pots programar visita amb el teu servei de medicina de família, pediatria, infermeria, odontologia i treball social dels centres gestionats per l'ICS. També pots consultar les visites que tens pendents i anul·lar-les.
Temari 1 Administratiu-va Institut Català de la Salut - ADAMS
Auxiliar Administratiu/iva de l' Institut Català de la Salut ICS . Test del Temari Específic: Amazon.es: Carlos Tojeiro Alcalá, Miguel Baldomero Ramírez Fernández, Encarna Rojo Franco, Ana María Cervera Sánchez, Miguel Ángel Navas Dueñas, Sergio Jimeno Molins, Jorge Cendagorta Villalba: Libros
LIBROS RELACIONADOS