Ocells Rapinyaires De Catalunya PDF

El libro Ocells Rapinyaires De Catalunya en formato PDF. El libro Ocells Rapinyaires De Catalunya en formato MOBI. El libro Ocells Rapinyaires De Catalunya en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Toni Llobet. Disfruta leyendo con el sitio web iguanabus.es.
Iguanabus.es Ocells Rapinyaires De Catalunya Image
Còmoda guia en format de paper plastificat desplegable que inclou les 39 espècies de rapinyaires diürns i nocturns que són presents a Catalunya, inclosos alguns que només ho són excepcionalment. A cada làmina s'hi troben il·lustrades entre 2 i 5 espècies diferents, acompanyades d'un petit text i unes icones amb informació complementària per facilitar-ne la localització i identificació. També s'afegeix una icona que indica les seves preses més habituals, una doble làmina amb totes les espècies il·lustrades en vol per a facilitar-ne la comparació, i una làmina dedicada a il·lustrar i descriure les egagròpiles de 8 espècies, seleccionades per ser de les més habituals de trobar.
ISBN 9788490346785
TAMAÑO DEL ARCHIVO 1,81 MB
FECHA 2018
AUTOR(A) Toni Llobet
Ocells Rapinyaires
CATALUNYA: És el rapinyaire nocturn més abundant, tot i que està experimentant un important descens de les seves poblacions degut a la seva dependència dels espais agrícoles tradicionals. El trobarem a tot el País a excepció de les zones de muntanya.
Ocells Rapinyaires De Catalunya [Acordio] -miniguia De ...
Aquest Servei té adscrit els Registres d'associacions de protecció i defensa dels animals (DOGC 516), el de tallers de taxidermistes (DOGC 967 i 1330) i el d'ocells rapinyaires per a la pràctica de la falconeria (DOGC 1356).
LIBROS RELACIONADOS