Els Remences: La Senyoria De L Almoina De Girona Als Segles Xiv I Xv PDF

Cuida los árboles y descarga el libro de Els Remences: La Senyoria De L Almoina De Girona Als Segles Xiv I Xv en formato electrónico. En iguanabus.es encontrará el libro de Els Remences: La Senyoria De L Almoina De Girona Als Segles Xiv I Xv en formato PDF, así como otros buenos libros. ¡Lee Els Remences: La Senyoria De L Almoina De Girona Als Segles Xiv I Xv en tu teléfono, tableta o navegador!
Iguanabus.es Els Remences: La Senyoria De L Almoina De Girona Als Segles Xiv I Xv Image
El llibre que teniu a les mans utilitza una font inusualment completa, els llibres de comptes i la documentació administrativa de l’Almoina del Pa de la Seu de Girona. En el seu estudi sobre l’Almoina de Girona com a propietària de pagesos servils, Rosa Lluch centra la nostra atenció en les particularitats de les condicions que afecten als pagesos de la regió de Girona i al mateix temps ofereix una visió detallada de com funcionava el sistema remença a finals de l’edat mitjana. Aquest estudi es basteix sobre descobriments anteriors basats en els extraordinàriament nombrosos documents sobre les relacions entre els senyors de la diòcesi de Girona i els seus tinents legalment no lliures però sorprenentment plens de recursos. Per una banda, la densitat de pagesos servils enlloc és tan gran com al nord-est de la Catalunya Vella. D’altra banda, rara vegada es tracta de pagesos sense oportunitats econòmiques o mobilitat social: resulta que poden canviar de senyoria, traslladar-se a ciutats i posseir prou diners com per enriquir els seus senyors però també per manipular un sistema social oficialment rígid de manera limitada però significativa.\n
ISBN 9788493468552
TAMAÑO DEL ARCHIVO 5,78 MB
FECHA 2006
AUTOR(A) Rosa Lluch Bramon
PDF Las Dotes Y La Diferenciación Campesina: Una Aproximación ...
Enlaces. Tesis en acceso abierto en: TDX Resumen. català. Lobjectiu daquesta tesi és estudiar el funcionament real de la servitud catalana medieval. Per això sestudien els homenatges i els cobraments dels mals usos rebuts i aplicats per l'Almoina del Pa de la Seu de Girona sobre els seus remences al llarg dels segles XIV i XV i, més concretament, entre 1331 i 1458.
Els Remences La Senyoria De L Almoina De Girona Als Segles ...
XIV). Barcelona: Abadia de Montserrat, ... la senyoria de l'Almoina de Girona als segles XIV i XV. Girona: Universitat de Girona, ... Els remences, història viva de la ...
LIBROS RELACIONADOS